Pon. - Pt.: 7:00 - 17:00|  +48 694 77 88 33|  sklep@przyjaznywegiel.pl
  Ekologiczne ciepło w Twoim domu!
podatek akcyzowy

Wyroby węglowe a podatek akcyzowy

podatek akcyzowy

Tym razem na naszym blogu postanowiliśmy omówić istotny temat związany z zakupem wyrobów węglowych, jakim jest podatek akcyzowy. W tym artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania, związane z tym tematem. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest akcyza.

Czym jest akcyza?

Podatek akcyzowy to szczególny podatek na rzecz państwa narzucony na określone towary. Jest to podatek pośredni, czyli tak jak VAT, cło czy podatek od gier losowych, bezzwrotna forma daniny pieniężnej zasilająca budżet państwa. W Polsce podatek akcyzowy, zwany “akcyzą” dotyczy wyszczególnionych w prawie wyrobów konsumpcyjnych, takich jak alkohol, wyroby tytoniowe czy paliwa opałowe. W związku z tym, akcyzą objęte są także wyroby węglowe, między innymi węgiel kamienny i ekogroszek, choć w tym przypadku istnieje kilka wyjątków, które omówimy nieco dalej.

Ile wynosi stawka podatku akcyzowego?

Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych są różne w zależności od rodzaju węgla. W naszym sklepie sprzedajemy wyłącznie węgiel kamienny, dla którego stawka podatku akcyzowego jest zryczałtowana i wynosi 30,46 zł netto (37,47 zł brutto) na tonę węgla.

Kto może być zwolniony od akcyzy?

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg wyjątków, czyli takich sytuacji, w których możliwe jest zwolnienie od akcyzy przy zakupie wyrobów węglowych. Jeśli paliwo stosowane jest do innych celów niż działalność gospodarcza, podatek akcyzowy nie obejmuje: gospodarstw domowych, organów administracji publicznej, jednostek Sił Zbrojnych RP, podmiotów systemu oświaty, żłobków i klubów dziecięcych, jednostek organizacyjnych opieki społecznej, podmiotów leczniczych oraz organizacji wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wyjątkiem objęte są także niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich działalność dotyczy m.in.: procesu produkcji energii elektrycznej, procesu wyrobów energetycznych, przewozu towarów oraz pasażerów koleją, a także procesów związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem i hodowlą ryb.

Podsumowując, jeśli kupujesz wyroby węglowe na własny użytek w gospodarstwie domowym, jesteś zwolniony z akcyzy.
A co, jeśli kupujesz węgiel na potrzeby firmy?

Czy muszę zapłacić podatek akcyzowy przy zakupie węgla na potrzeby firmy?

Zwolnienie od podatku akcyzowego w przypadku firm wymaga posiadania odpowiedniego dokumentu wydanego przez Urząd Celny, właściwy dla miejsca prowadzonej działalności. Jeżeli otrzymałeś dokument zwalniający od akcyzy to opłata nie będzie pobrana, natomiast jeśli nie posiadasz wyżej wymienionego pisma od Urzędu Celnego, konieczne będzie wniesienie opłaty.

Pośredniczący Podmiot Węglowy

Zwolnienie od podatku akcyzowego obejmuje również te podmioty, które posiadają status pośredniczących podmiotów węglowych, jednak prowadzenie działalności jako PPW wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, w tym pisemnego powiadomienia, kierowanego do właściwego naczelnika Urzędu Celnego. W powiadomieniu tym należy poinformować o zamiarze rozpoczęcia działalności jako PPW, potrzebne będą też takie dane, jak: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub adres zamieszkania, REGON lub NIP oraz wyraźnie i szczegółowo określony rodzaj prowadzonej działalności.

Na koniec odpowiedzmy na istotne pytanie, które wielu z Was nam zadaje:

Dlaczego kupując węgiel trzeba podać numer dowodu osobistego i PESEL?

Krótko mówiąc tylko w ten sposób możesz kupić wyroby węglowe bez akcyzy. Nie jest to nasz wymysł – konieczność udostępniania danych wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy akcyzowej w 2019 roku, wszystkie osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie chcą płacić podatku, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Zostało ono jednak znacznie rozszerzone. Oprócz informacji o przeznaczaniu opału, musi się w nim również znaleźć: imię, nazwisko, adres i, budzący tak wiele wątpliwości, numer dowodu osobistego oraz PESEL. Dotyczy to zarówno zakupu opału w sklepie internetowym, jak i w składzie stacjonarnym. W tym drugim przypadku sprzedawca ma dodatkowo obowiązek zweryfikować tożsamość klienta, poprzez sprawdzenie jego dowodu. Powyższe zasady mają zastosowanie w przypadku zakupu powyżej 200 kg węgla, w tym ekogroszku.

Co zrobić jeśli nie chcesz podawać numeru PESEL ani numeru dowodu osobistego? W trakcie składania zamówienia w naszym sklepie zawsze możesz wybrać opcję „Płacę akcyzę”. Wtedy podanie tych danych nie jest konieczne, ale do każdej tony w Twoim zamówieniu zostanie doliczona akcyza w wysokości 37,47 zł brutto.

W naszym sklepie dbamy o bezpieczeństwo danych każdego z naszych Klientów. Dajemy gwarancję, że są one zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach obowiązku nałożonego na nas przez ustawodawcę oraz pozostają w pełni bezpieczne!

Mamy nadzieję, że informacje przedstawione w tym artykule okażą się pomocne. W razie jakichkolwiek pytań – nasi eksperci służą wiedzą i doświadczeniem!

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Hit Enter to search or Esc key to close